Zakres robót

Podstawowe parametry techniczne

DROGA KRAJOWA
przekrój budowany 2 x 2
przekrój docelowy 2 x 2
rodzaj konstrukcji nawierzchni podatna
klasa techniczna GP
prędkość projektowania Vp 80 km/h
ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m
pas dzielący wraz z opaskami 5 m
szerokość opaski 0,5 m
szerokość pobocza gruntowego 1,5 lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska
kategoria ruchu KR 6
obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
skrajna pionowa 4,9 m
pochylenie poprzeczne 2 % - 4 %

W pasie dzielącym należy wykonać przejazdy awaryjne spełniające wymagania:

  • 1) odstępy średnio 3 – 4 km;
  • 2) nawierzchnia bitumiczna;
  • 3) nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej;
  • 4) długość przejazdu - 90 m;
  • 5) konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.