Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 68,95%Zaawansowanie finansowe

68,1% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie robót drogowych

Postęp: 55,45%Zaawansowanie robót mostowych

Postęp: 72%Zaawansowanie robót sanitarnych

Postęp: 76%Zaawansowanie robót elektroenergetycznych

Postęp: 50%Zaawansowanie robót teletechnicznych

Postęp: 80,5%