Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 95,44%Zaawansowanie finansowe

87,21% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie robót drogowych

Postęp: 92,70%Zaawansowanie robót mostowych

Postęp: 99,45%Zaawansowanie robót sanitarnych

Postęp: 99,00%Zaawansowanie robót elektroenergetycznych

Postęp: 91,60%Zaawansowanie robót teletechnicznych

Postęp: 98,00%