Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 99,00%Zaawansowanie finansowe

97,09% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie robót drogowych

Postęp: 98,00%Zaawansowanie robót mostowych

Postęp: 99,45%Zaawansowanie robót sanitarnych

Postęp: 100%Zaawansowanie robót elektroenergetycznych

Postęp: 97,00%Zaawansowanie robót teletechnicznych

Postęp: 99,50%