Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 78,57%Zaawansowanie finansowe

79,32% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie robót drogowych

Postęp: 70,80%Zaawansowanie robót mostowych

Postęp: 99,45%Zaawansowanie robót sanitarnych

Postęp: 83,35%Zaawansowanie robót elektroenergetycznych

Postęp: 70,0%Zaawansowanie robót teletechnicznych

Postęp: 92,0%