Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 78,16%Zaawansowanie finansowe

78,16% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie robót drogowych

Postęp: 62,70%Zaawansowanie robót mostowych

Postęp: 95,67%Zaawansowanie robót sanitarnych

Postęp: 83,35%Zaawansowanie robót elektroenergetycznych

Postęp: 55,5%Zaawansowanie robót teletechnicznych

Postęp: 86%