Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 100%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 84,0%Zaawansowanie finansowe

81,7% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie robót drogowych

Postęp: 74,50%Zaawansowanie robót mostowych

Postęp: 99,45%Zaawansowanie robót sanitarnych

Postęp: 90,00%Zaawansowanie robót elektroenergetycznych

Postęp: 78,0%Zaawansowanie robót teletechnicznych

Postęp: 95,0%