Zamawiający


Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  www.gov.pl/web/gddkia


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45,
25-950 Kielce

telefon: 41 34 03 900, 41 345 74 31
faks: 41 366 48 04
e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  www.gov.pl/web/gddkia-kielce

Inżynier Kontraktu


Ayesa Polska Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26A,
41-700 Ruda Śląska
strona internetowa:  www.ayesa.com.pl


Biuro Inżyniera Rezydenta
ul. Ks. P. Ściegiennego 26,
25-116 Kielce
e-mail: biuro.dk73@ayesa.com

Wykonawca

Biuro Budowy
ul. Ks. P. Ściegiennego 215,
25-116 Kielce
e-mail: dk73morawica@mostostal.waw.pl

Lider Konsorcjum:

Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 12A,
02-673 Warszawa
strona internetowa:  www.mostostal.waw.pl

Partner Konsorcjum:

MASFALT Sp. z o. o.
ul. Stefana Bryły 4,
05-800 Pruszków
strona internetowa:  www.masfalt.pl

Partner Konsorcjum:

DROGOMEX Sp. z o. o.
ul. Stefana Bryły 4,
05-800 Pruszków
strona internetowa:  www.drogomex.pl

Helpdesk

Przyjdź do Helpdesku strony