Galeria - Wybór kategorii

Marzec 2022 - Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Bariery stalowe wzdłuż trasy głównej km 0+055
Ciąg pieszy przy drodze dojazdowej DD3
Ciąg pieszy przy drodze dojazdowej DD5 km 0+400
Ciąg pieszy SK3
Ciąg pieszy SK4
Ciąg pieszy wzdłuż trasy głównej km 2+975
Droga dojazdowa DD6 km 1+000
Ekrany akustyczne od strony DD3 wzdłuż trasy głównej km 1+080
Nasadzenia przy drodze dojazdowej DD3
Nasadzenia wzdłuż ciagu pieszego km 3+350SP
Oznakowanie poziome droga dojazdowa DD7
Rów wzdłuż trasy głównej km 2+950
Trasa główna km 1+080
Trasa główna km 1+550
Trasa główna km 3+250
Trasa główna SK1[3]
Trasa główna SK2
Trasa główna SK3 [3]
Trasa główna SK3
Trasa główna SK4
Umocnione dno rowu Trasa główna km 1+900
Umocnione dno rowu wzdłuż drogi dojazdowej DD7
Umocniony wylot przepustu pod trasą główną km 2+990
Wyjście ewakuacyjne w ekranach akustycznych od strony drogi dojazdowej DD2
Zatoka autobusowa trasa główna km 1+281 SP
Zatoka autobusowa trasa główna km3+416 SP
Zbiornik retencyjno - infiltracyjny ZB2
Luty 2022 - Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2022 - Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅