Galeria - Wybór kategorii

Wrzesień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅

Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Układanie nawierzchni SMA TG JP w km 2+800 - 3+980
Wykonanie bariery ochronnej TG JP w km 0+000 - 0+100
Wykonanie bariery ochronnej TG JP w km 0+000 - 0+100
Wykonanie bariery ochronnej TG JP w km 0+000 - 0+100
Wykonywanie pobocza z kruszywa DD8 w km 0+000 - 1+300
Wykonywanie pobocza z kruszywa DD8 w km 0+000 - 1+300
Wykonywanie pobocza z kruszywa DD8 w km 0+000 - 1+300
Wykonywanie pobocza z kruszywa DD8 w km 0+000 - 1+300
Wykonywanie pobocza z kruszywa DD8 w km 0+000 - 1+300
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
km 0+000
km 0+000
km 0+100
km 0+200
km 0+200
km 0+400
km 0+500
km 0+800
km 0+900
km 0+900
km 1+000
km 1+100
km 1+200
km 1+200
km 1+200
km 1+200
km 1+400
km 1+400
km 2+000
km 2+000
km 2+000
km 2+600
km 2+700
km 3+000
km 3+100
km 3+400
km 3+400
km 3+500
km 3+700
km 3+900
km 4+000
km 4+000
km 4+100
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Wykonywanie nawierzchni SMA TG w km 0+000 - 2+050
Bariery zabezpieczające ruch pieszy TG w km 2+950 - 3+075
Bariery zabezpieczające ruch pieszy TG w km 2+950 - 3+075
Montaż barier ochronnych w pasie dzielącym w km 1+000
Montaż barier ochronnych w pasie dzielącym w km 1+000
Montaż barier ochronnych w pasie dzielącym w km 1+000
Skropienie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym TG w km 0+000 - 1+300 jezdnia prawa
Skropienie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym TG w km 0+000 - 1+300 jezdnia prawa
Skropienie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym TG w km 0+000 - 1+300 jezdnia prawa
Wykonanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie nawierzchni SMA DD2 w km 0+690 - 1+116
Wykonywanie w-wy ścieralnej DD5
w km 0+500 - 0+720
Wykonywanie w-wy ścieralnej DD5
w km 0+500 - 0+720
Wykonywanie w-wy ścieralnej DD5
w km 0+500 - 0+720
Wykonywanie w-wy ścieralnej DD5
w km 0+500 - 0+720
Wykonywanie w-wy ścieralnej DD5
w km 0+500 - 0+720
Wykonywanie w-wy ścieralnej DD5
w km 0+500 - 0+720
Wykonywanie w-wy ścieralnej DD5
w km 0+500 - 0+720
Wykonywanie w-wy ścieralnej DD5
w km 0+500 - 0+720
Prace porządkowe DD5
w km 0+500 - 0+720
Skrzyżowanie DD6 - ul. Szafirowa
Wykonanie barier ochronnych drogi dojazdowe DD5 - ul. Marmurowa
Wykonanie barier ochronnych drogi dojazdowe DD5 - ul. Marmurowa
Wykonanie barier ochronnych drogi dojazdowe DD6 - ul. Osikowa
Wykonanie barier ochronnych drogi dojazdowe DD6 - ul. Osikowa
Wykonanie barier ochronnych drogi dojazdowe DD6 w km 0+400
Wykonywanie ścieku z kostki 4 rzędowej przy zatoce autobusowej
nr 2 TGJL w km 1+100
Wykonywanie ścieku z kostki 4 rzędowej przy zatoce autobusowej
nr 2 TGJL w km 1+100
Wykonywanie ścieku z kostki 4 rzędowej przy zatoce autobusowej
nr 2 TGJL w km 1+100
Wykonywanie ścieku z kostki 4 rzędowej przy zatoce autobusowej
nr 2 TGJL w km 1+100
Wykonywanie ścieku z kostki 4 rzędowej przy zatoce autobusowej
nr 2 TGJL w km 1+100
Sierpień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Lipiec 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Czerwiec 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Styczeń 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅