Galeria - Wybór kategorii

Listopad 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅

Ok. km 0+000
Ok. km 0+000
Ok. km 0+250
Ok. km 0+250
Ok. km 0+700
Ok. km 0+700
Ok. km 1+053
Ok. km 1+053
Ok. km 1+053
Ok. km 1+053
Ok. km 1+300
Ok. km 1+300
Ok. km 1+500
Ok. km 1+500
Ok. km 1+700
Ok. km 1+700
Ok. km 2+100
Ok. km 2+100
Ok. km 2+400
Ok. km 2+4000
Ok. km 2+700
Ok. km 2+700
Ok. km 2+800
Ok. km 2+800
Ok. km 2+900
Ok. km 2+900
Ok. km 3+200
Ok. km 3+200
Ok. km 3+500
Ok. km 3+500
Ok. km 3+800
Ok. km 3+800
Ok. km 4+300
Ok. km 4+400
Badanie w-wa wyrów+w-wa wiąż TG jp km 0+060-0+620
Badanie w-wa wyrów+w-wa wiąż TG jp km 0+060-0+620
Badanie w-wa wyrów+w-wa wiąż TG jp km 0+060-0+620
Frezowanie istniejącej jezdni TG jp
Frezowanie TG jp w km 0+000
Frezowanie TG jp w km 0+000
Oznakowanie wysokości dla wykonania Warstw
Poszerzenie pod prawoskręt zjazd do Firmy FABUD
Poszerzenie pod prawoskręt zjazd do Firmy FABUD
Poszerzenie pod prawoskręt zjazd do Firmy FABUD
Poszerzenie pod prawoskręt zjazd do Firmy FABUD
Przekopy poprzeczne TG_w-wa podb z kr łam
Przekopy poprzeczne TG_w-wa podb z kr łam
Przekopy poprzeczne TG_w-wa podb z kr łam
Przygotowanie powierzchni pod wykonanie warstwy skropienie emulsją asfaltową
Roboty ziemne_progilowanie rowy przy TG
Skropienie w-wy z kruszywa pod wykonanie podbudwy mineralnoasfaltowej_ przykanalik TG
W-wa podbudowy mineralnoasfaltowej_ przykanalik TG jp
W-wa wyrównawcza wiążąca TG jp km 0+060-0+620
W-wa wyrównawcza wiążąca TG jp km 0+060-0+620
W-wa wyrównawcza wiążąca TG jp km 0+060-0+620
Październik 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Lipiec 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Czerwiec 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Styczeń 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅