Galeria - Wybór kategorii

Maj 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅

Ok. 0+000km
Ok. 0+400km
Ok. 0+450km
Ok. 0+900km
Ok. 1+000km
Ok. 1+000km
Ok. 1+000km
Ok. 1+000km
Ok. 1+000km
Ok. 1+100km
Ok. 1+200km
Ok. 1+500km
Ok. 1+550km
Ok. 2+300km
Ok. 2+400km
Ok. 2+900km
Ok. 3+000km
Ok. 3+400km
Ok. 3+500km
Ok. 3+900km
Ok. 4+000km
Ok. 4+100km
DD8 w km 0+300-8+000 w-wa wiążąca AC 16W
DD8 w km 0+300-8+000 w-wa wiążąca AC 16W
DD8 w km 0+300-8+000 w-wa wiążąca AC 16W
Odtworzenie nasypu pasa rozdziału TG w km 2+400 - 2+800
Odtworzenie nasypu pasa rozdziału TG w km 2+400 - 2+800
Odtworzenie nasypu pasa rozdziału TG w km 2+400 - 2+800
Odtworzenie nasypu pasa rozdziału TG w km 2+400 - 2+800
Pas dzielący TG w km 0+136 - 0+266 podbudowa zasadnicza z kruszywa
Peron autobusowy, zatoka nr 2
TG w km 1+220
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD2 w km 0+750 poszerzenie przy Mostostalu Kielce
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD2 w km 1+050
Prace porządkowe - zieleńce
w km 1+950
Prace porządkowe - zieleńce
w km 1+950
Prace porządkowe - zieleńce
w km 1+950
Prace porządkowe pas dzielący
w km 0+600
Prace porządkowe pas dzielący
w km 0+600
Prace porządkowe TG w km 1+220
Roboty rozbiórkowe DD2 w km 1+100
Roboty rozbiórkowe DD2 w km 1+100
W-wa wyrównawczo-wiążąca
TG w km 3+200
W-wa wyrównawczo-wiążąca TG w km 4+000-4+164 strona prawa
W-wa wyrównawczo-wiążąca TG w km 4+000-4+164 strona prawa
W-wa wyrównawczo-wiążąca TG w km 4+000-4+164 strona prawa
Wykonany pas do lewoskrętu w-wa podbudowy AC 22P TG w km 1+050 - 1+200 skrzyżowanie nr 2
Wykonany pas do lewoskrętu w-wa podbudowy AC 22P TG w km 1+050 - 1+200 skrzyżowanie nr 2
Wykonany pas do prawoskrętu w-wa podbudowy AC 22P TG w km 1+050 - 1+200 skrzyżowanie nr 2
Wykonywanie skarpy nasypu
w TG km 2+800
Wykonywanie wykopu pod przepust ul. Szafirowa
Wykonywanie wykopu pod przepust ul. Szafirowa
Kwiecień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Lipiec 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Czerwiec 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Styczeń 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅