Galeria - Wybór kategorii

Lipiec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅

Montaż barier stalowych w km 1+500
Montaż barier stalowych w km 1+600
Czyszczenie nawierzchni w km 2+600
Przygotowanie robót pod prace brukarskie na drodze dojazdowej DD2
Spoinowanie chodnika przy
zatoce nr 1
Wykonanie barier skrajnych
w km 0+300
Wykonanie barier skrajnych
w km 3+500
Wykonanie chodnika na drodze dojazdowej DD2 w km 0+800
Wykonanie chodnika przy skrzyżowanie SK2 (ul. Żeromskiego)
Wykonanie chodnika przy skrzyżowanie SK3 (ul. Szafirowa)
Wykonanie chodnika przy zatoce nr 3
Wykonanie chodnika przy zatoce nr 4
Wykonanie pobocza z kruszywa przy poszerzeniu do Betard (Fabet)
Wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik na drodze dojazdowej DD2 w km 0+850
Wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik na drodze dojazdowej DD2 w km 0+870
Wykonanie robót brukarskich na drodze dojazdowej DD5
Wykonanie wygrodzenia dla pieszych U12 przy SK3
Wykonanie wygrodzenia dla pieszych U12 w km 3+400
Wykonanie zjazdu bitumicznego z drogi dojazdowej DD6
Wykonywanie robót teletechnicznych w km 1+600
km 0+100
km 0+200
km 0+200
km 0+200
km 0+400
km 0+900
km 1+000
km 1+000
km 1+100
km 1+200
km 1+200
km 1+200
km 1+700
km 1+900
km 2+000
km 2+000
km 2+000
km 2+100
km 2+800
km 3+000
km 3+100
km 3+400
km 3+400
km 3+500
km 3+500
km 3+600
km 4+000
km 4+100
km 4+100
Roboty ziemne DD8
w km 0+600 - 1+000
Roboty ziemne DD8
w km 0+600 - 1+000
Roboty ziemne DD8
w km 0+600 - 1+000
Roboty ziemne DD8
w km 0+600 - 1+000
Roboty ziemne TG w km 3+800
Wykonanie barier ochronnych TG w km 3+400 - 4+000
Wykonanie barier ochronnych TG w km 3+400 - 4+000
wykonanie barier ochronnych TG w km 3+400 - 4+000
wykonanie barier ochronnych TG w km 3+400 - 4+000
wykonanie barier ochronnych TG w km 3+400 - 4+000
Wykonanie barier zabezpieczających ruch pieszy ul. Szafirowa
Wykonanie barier zabezpieczających ruch pieszy ul. Szafirowa
Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W skrzyżowanie ul. Szafirowa
Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W skrzyżowanie ul. Szafirowa
Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W skrzyżowanie ul. Szafirowa
Wykonanie warstwy ścieralnej
AC 11S DD6 w km 0+100 - 0+690
Wykonanie warstwy ścieralnej
AC 11S DD6 w km 0+100 - 0+690
Wykonanie warstwy ścieralnej
AC 11S DD6 w km 0+100 - 0+690
Wykonanie warstwy ścieralnej
AC 11S DD6 w km 0+100 - 0+690
Wykonanie warstwy ścieralnej
AC 11S DD6 w km 0+100 - 0+690
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD5 w km 0+500 - 0+719
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD5 w km 0+500 - 0+719
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD6 w km 0+000 - 0+140, skrzyżowanie ul. Żurawia
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD6 w km 0+000 - 0+140, skrzyżowanie ul. Żurawia
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD6 w km 0+000 - 0+140, skrzyżowanie ul. Żurawia
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD6 w km 0+000 - 0+140, skrzyżowanie ul. Żurawia
Podbudowa zasadnicza z kruszywa DD6 w km 0+000 - 0+140, skrzyżowanie ul. Żurawia
Skrzyżowanie nr 1, oznakowanie tymczasowe TG w km 0+100
Skrzyżowanie nr 1, oznakowanie tymczasowe TG w km 0+100
Wykonanie barier w pasie dzielącym oraz poboczy z kruszywa TG w km 2+200 - 3+400
Wykonanie barier w pasie dzielącym oraz poboczy z kruszywa TG w km 2+200 - 3+400
Wykonanie barier w pasie dzielącym oraz poboczy z kruszywa TG w km 2+200 - 3+400
Wykonanie barier w pasie dzielącym oraz poboczy z kruszywa TG w km 2+200 - 3+400
Wykonanie barier w pasie dzielącym oraz poboczy z kruszywa TG w km 2+200 - 3+400
Wykonanie barier w pasie dzielącym oraz poboczy z kruszywa TG w km 2+200 - 3+400
Wykonanie barier w pasie dzielącym oraz poboczy z kruszywa TG w km 2+200 - 3+400
Wykonanie chodników skrzyżowanie nr 4 ul. Żurawia
Wykonanie chodników skrzyżowanie nr 4 ul. Żurawia
Wykonanie poboczy z kruszywa TG w km 0+000 - 0+280
Wykonanie poboczy z kruszywa TG w km 0+000 - 0+280
Pobocze z kruszywa TG
w km 0+000 - 0+100
Pobocze z kruszywa TG w km 0+250
Pobocze z kruszywa TG
w km 0+400 - 1+100
Pobocze z kruszywa TG
w km 0+400 - 1+100
Pobocze z kruszywa TG
w km 0+400 - 1+100
Pobocze z kruszywa TG
w km 0+400 - 1+100
Pobocze z kruszywa TG
w km 0+400 - 1+100
Pobocze z kruszywa TG
w km 0+400 - 1+100
Pobocze z kruszywa TG
w km 1+200 - 1+400
Pobocze z kruszywa TG
w km 1+200 - 1+400
Pobocze z kruszywa TG
w km 2+600 - 3+000
Pobocze z kruszywa TG
w km 2+600 - 3+000
Pobocze z kruszywa TG
w km 2+600 - 3+000
Roboty brukarskie DD5
w km 0+500 - 0+700
Roboty brukarskie DD5
w km 0+500 - 0+700
Roboty brukarskie DD5
w km 0+500 - 0+700
Roboty brukarskie skrzyżowanie nr 1
Roboty brukarskie skrzyżowanie nr 1
Roboty ziemne skrzyżowanie nr 3,
TG w km 2+000
Roboty ziemne skrzyżowanie nr 3,
TG w km 2+000
Roboty ziemne skrzyżowanie nr 3,
TG w km 2+000
Roboty ziemne TG w km 0+150
Skrzyżowanie nr 1, ul. Jawornia
Skrzyżowanie nr 1, ul. Jawornia
Wjazd Mostostal Kielce
W-wa ścieralna DD8
w km 0+000 - 0+300
Czerwiec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Lipiec 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Czerwiec 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Rozpoczęcie robót - ⇅
Styczeń 2019 – Zdjęcia z poziomu ziemi - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅