Galeria - Wybór kategorii

Listopad 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅

km 0+100
km 0+100
km 0+200
km 0+300
km 0+400
km 0+500
km 1+000
km 1+000
km 2+200
km 2+200
km 2+300
km 2+000
km 2+000
km 2+000
km 2+700
km 2+900
km 3+000
km 3+400
km 3+400
km 3+600
km 3+800
km 4+000
km 4+100
km 4+100
Droga dojazdowa DD4 w km 0+050
Droga dojazdowa DD5 w km 0+460
Droga dojazdowa DD5 w km 0+550
Droga dojazdowa DD6 w km 0+250
Droga dojazdowa DD6 w km 0+700
Nasadzenia drzew w km 2+700 strona lewa Trasy Głównej
Przygotowanie oznakowania poziomego pod wykonanie badań odblaskowości na TG w km 1+800
Przygotowanie oznakownia poziomego pod wykonanie badań odblaskowości na TG w km 0+500
Skrzyżowanie SK1
Skrzyżowanie drogi dojazdowej DD5 z ul. Marmurową w km 0+460
Skrzyżowanie dróg dojazdowych DD5 i DD6 z ul. Szafirową
Trasa Główna jezdnia lewa w km 0+950
Trasa Główna jezdnia lewa w km 1+000
Trasa Główna jezdnia lewa w km 2+950
Trasa Główna jezdnia prawa w km 0+950
Trasa Główna jezdnia prawa w km 1+000
Trasa Główna jeznia prawa w km 1+800
Wykonanie umocnienia rowu na DD2 w km 0+270
Zbiornik retencyjno infiltracyjny ZB2
Zjazd do Firmy Betard w km 0+500 Trasy Głównej
Wykonane oznakowanie pionowe na DD8 w km 0+550
Wykonanie zjazdu z ul. Ściegiennego w km 0+055
Koszenie terenów zielonych
w km 0+220
Wykonane oznakowanie pionowe na SK1 w km 0+220
Montaż słupków na zjeżdzie do Betard w km 0+550
Oczyczenie jedni dd 5 pod wykonanie oznakowania poziomego
Porządkowanie jezdni lewej w km 0+300 pod wykonanie oznakowania poziomego
Trasowanie jezdni lewej pod wykonanie oznakowania poziomego w km 0+400
Wykonane oznakowania przy skrzyżowaniu SK3 - km 2+000
Wykonane oznakowanie pionowe w km 0+670
Wykonanie nasadzeń oraz palikowania drzew w km 1+300 Trasy Głównej
Wykonanie umocnienia rowu płytą ażurową na drodze dojazdowej DD2 w km 0+500
Wykonanie umocnienie rowu płytą ażurową na drodze dojazdowej DD2 w km 0+550
Wykonanie umocnionego pobocza w km 2+600 Trasy głownej jezdni lewej
Wykonanie umocnionego pobocza w km 2+850 Trasy głownej jezdni lewej
Wykonanie umocnionego pobocza w km 3+000 Trasy głownej jezdni lewej
Profilowanie pasa dzielącego po wykonaniu warstwy SMA w km 2+600 Trasy Głównej
Profilowanie pasa dzielącego po wykonaniu warstwy SMA w km 2+750 Trasy Głównej
Profilowanie poboczy po wykonaniu warstwy SMA w km 2+540 jednia lewa Trasy Głównej
Trasowanie TG jezdni lewej pod wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w km 2+550
Wykonane oznakowanie pionowe - znaki hektometrowe w km 1+850 Trasy Głównej
Wykonane oznakowanie pionowe - znaki hektometrowe w km 2+100 Trasy Głównej
Badanie IRI przez GDDKiA TG jezdnia prawa w km 0+000 - 4+000
Badanie IRI przez GDDKiA TG jezdnia prawa w km 0+000 - 4+000
Badanie IRI przez GDDKiA TG jezdnia prawa w km 0+000 - 4+000
DD2 - program naprawczy frezowanie w-wy ścieralnej SMA
DD2 - program naprawczy frezowanie w-wy ścieralnej SMA
Koszenie zieleńcy TG w km 1+500
Koszenie zieleńcy TG w km 1+500
Montaż ogrodzenia zbiornika przy DD7 w km 0+512
Montaż ogrodzenia zbiornika przy DD7 w km 0+512
Montaż ogrodzenia zbiornika przy DD7 w km 0+512
Montaż ogrodzenia zbiornika przy DD7 w km 0+512
Montaż słupków hektometrowych TG w km 0+000 - 4+000
Montaż słupków hektometrowych TG w km 0+000 - 4+000
Montaż słupków hektometrowych TG w km 0+000 - 4+000
Montaż słupków hektometrowych TG w km 0+000 - 4+000
Montaż słupków hektometrowych TG w km 0+000 - 4+000
Montaż słupków hektometrowych TG w km 0+000 - 4+000
Montaż słupków hektometrowych TG w km 0+000 - 4+000
TG jezdnia lewa w km 3+800 kierunek Morawica
TG w km 4+100 dowiązanie do istniejącej jezdni DK73
TG w km 4+100 dowiązanie do istniejącej jezdni DK73
TG w km 4+100 dowiązanie do istniejącej jezdni DK73
TG w km 4+100 dowiązanie do istniejącej jezdni DK73
TG w km 4+100 dowiązanie do istniejącej jezdni DK73
Widok z kładki TG w km 1+050 kierunek Kielce
Widok z kładki TG w km 1+050 kierunek Morawica
Październik 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2021 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Listopad 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Październik 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Wrzesień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Sierpień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Lipiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Czerwiec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Maj 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Kwiecień 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Marzec 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Luty 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Styczeń 2020 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅
Grudzień 2019 – zdjęcia z poziomu ziemi - ⇅