Aktualności
01.03.2022 r.

W dniu 01.03.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy, usuwanie oznakowania poziomego na odcinku początkowym oraz przegląd wprowadzonego dodatkowego oznakowania, w ramach bezpieczeństwa ruchu.
22.02.2022 r.

W dniu 22.02.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy, usuwanie oznakowania poziomego na odcinku początkowym oraz przegląd wprowadzonego dodatkowego oznakowania.
15.02.2022 r.

W dniu 15.02.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy, usuwanie usterek z protokołów z przeglądów, usuwanie oznakowania poziomego na odcinku początkowym, montaż barier stalowych na odcinku początkowym oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych.
14.02.2022 r.

W dniu 14.02.2022 r. Inżynier Rezydent wystawił Świadectwo Przejęcia na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].
08.02.2022 r.

W dniu 08.02.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy, usuwanie usterek z protokołów z przeglądów oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych.
01.02.2022 r.

W dniu 01.02.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy, Montaż oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzoną klauzulą SOR oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych. Z robót branżowych wykonano uruchomienie sygnalizacji świetlnej.
25.01.2022 r.

W dniu 25.01.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy, montaż odblasków na barierach energochłonnych oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych.
18.01.2022 r.

W dniu 18.01.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy oraz chodnik przy MK Studio i szkole w Bilczy.
11.01.2022 r.

W dniu 11.01.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych.
04.01.2022 r.

W dniu 04.01.2022 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz drogach dojazdowych wraz z porządkowaniem zaplecza budowy.
28.12.2021 r.

W dniu 28.12.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz porządkowanie zaplecza budowy, poprawa humusowania terenów zielonych oraz zabezpieczenie budowy na okres świąt. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano roboty związane z uruchomieniem systemu oświetlenia drogi oraz uruchomieniem sygnalizacji świetlnej.
21.12.2021 r.

W dniu 21.12.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz porządkowanie zaplecza budowy, prace porządkowe na poboczach dróg dojazdowych nr 5, 4 i 2, humusowanie na terenach zielonych całej inwestycji, oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej przejść dla pieszych na drogach dojazdowych, montaż barier w pasie rozdziału na przejeździe Betard, umacnianie skarp rowów płytami ażurowymi na drodze dojazdowej nr 6 i 5. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano roboty związane z uruchomieniem systemu zarządzania ruchem oraz regulacja oświetlenia kładki dla pieszych.
14.12.2021 r.

W dniu 14.12.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz porządkowanie zaplecza budowy, prace porządkowe na poboczach dróg dojazdowych nr 6 i 9, humusowanie terenów płaskich, wykonanie ścieku typu mulda, montaż oznakowania pionowego, oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej na jezdni lewej trasy głównej oraz prace wykończeniowe przy wykonaniu poszerzenia pobocza i umocnienia rowu płytami ażurowymi. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano roboty związane z uruchomieniem systemu zarządzania ruchem.
07.12.2021 r.

W dniu 07.12.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej oraz porządkowanie zaplecze budowy, prace porządkowe na poboczach dróg dojazdowych nr 6 i 9, chodnik łączący ciąg wzdłuż drogi dojazdowej nr 2 z chodnikiem przy szkole, ściek typu mulda, powierzchnię zieloną przy szkole i kładce dla pieszych, montaż oznakowania pionowego, oznakowanie poziome w technologii cienkowarstwowej na jezdni lewej trasy głównej oraz umacnianie rowów płytami ażurowymi na drodze dojazdowej nr 2. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano oznakowanie szaf sygnalizacji świetlnej, opisanie kabli, próby i pomiary oraz oznakowanie szaf oświetleniowych i opisanie kabli.
30.11.2021 r.

W dniu 30.11.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej, prace porządkowe na poboczu trasy głównej, profilowanie pobocza z kruszywa łamanego, chodnik przy ul. Rogatka oraz montaż oznakowania pionowego. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano oznakowanie szaf sygnalizacji świetlnej, opisanie kabli, próby i pomiary oraz oznakowanie szaf oświetleniowych i opisanie kabli.
23.11.2021 r.

W dniu 23.11.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych, prace porządkowe na trasie głównej, profilowanie pobocza z kruszywa łamanego, Trasowanie pod wykonanie oznakowania poziomego na trasie głównej, wykonanie warstwy SMA oraz umacnianie rowów płytami ażurowymi na drodze dojazdowej nr 2. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację sygnalizatorów, pomiary, programy naprawcze oraz numerację słupków oświetleniowych, pomiary oświetlenia.
16.11.2021 r.

W dniu 16.11.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe wraz z koszeniem na trasie głównej i poboczu, profilowanie pobocza z kruszywa łamanego, ogrodzenie zbiornika przy drodze dojazdowej nr 7 oraz trasowanie pod oznakowanie poziome na trasie głównej. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej przeprowadzono pomiary sygnalizacji świetlnej, próby rozruchowe sygnalizacji świetlnej oraz pomiary oświetlenia drogowego.
09.11.2021 r.

W dniu 09.11.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej i poboczu, profilowanie pobocza z kruszywa łamanego, ogrodzenie zbiornika przy drodze dojazdowej nr 7 oraz trasowanie pod oznakowanie poziome na trasie głównej. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej przeprowadzono pomiary sygnalizacji świetlnej.
02.11.2021 r.

W dniu 02.11.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe na trasie głównej i poboczu, zjazdy z kruszywa, podbudowy z kruszywa na zjeździe z drogi dojazdowej nr 6, profilowania poboczy na drogach dojazdowych po stronie lewej, montaż słupków ogrodzeniowych wzdłuż zbiornika retencyjnego, warstwę SMA oraz warstwę ścieralną na tarczach skrzyżowań nr 1, 2, 3 i 4 wraz z włączeniami do tych skrzyżowań. Z branży energetycznej wykonano montaż kamer monitoringu wizyjnego oraz montaż stacji pogodowej. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację sygnalizatorów, próby rozruchowe oraz przeprowadzenie pomiarów oświetlenia drogi.
26.10.2021 r.

W dniu 26.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe, prace przygotowawcze pod wykonanie krawężnika, zjazdy z kruszywa, ściek trójkątny, krawężnik na drodze dojazdowej nr 1, warstwę SMA na trasie głównej oraz montaż oznakowania pionowego. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację sygnalizatorów, próby rozruchowe oraz regulacja opraw oświetlenia kładka dla pieszych.
19.10.2021 r.

W dniu 19.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe, prace przygotowawcze na zjazdach, zjazdy z kruszywa, ściek trójkątny, warstwę wyrównawczą i wiążącą oraz montaż oznakowania pionowego. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż pętli indukcyjnych.
12.10.2021 r.

W dniu 12.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe, prace przygotowawcze pod wykonanie zjazdu, prace porządkowe na drogach dojazdowych oraz frezowanie oznakowania tymczasowego na jezdni lewej trasy głównej, zjazdy z kruszywa, ściek trójkątny, frezowanie nawierzchni bitumicznej oraz kontynuację montażu oznakowania pionowego. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż pętli indukcyjnych oraz regulację opraw oświetlenia drogi – strona lewa.
05.10.2021 r.

W dniu 05.10.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe, profilowanie pobocza z kruszywa, montaż oznakowania pionowego, oznakowania poziomego w postaci linii segregacyjnych, roboty ziemne pod zjazdy oraz warstwę ścieralną. Wykonano również odbiory techniczne z gestorem sieci dla kanalizacji deszczowej. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż pętli indukcyjnych.
28.09.2021 r.

W dniu 28.09.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace przygotowawcze w celu przerzucenia ruchu z jezdni lewej na jezdnię prawą, prace porządkowe, profilowanie pobocza z kruszywa, montaż oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego (linie segregacyjne), wykonanie nasypów pod zjazdy oraz wykonanie warstwy SMA. Wykonano również czyszczenie kanalizacji deszczowej wraz z robotami przygotowawczymi do odbiorów. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach, pomiary rezystencji izolacji oraz próby oświetlenia.
21.09.2021 r.

W dniu 21.09.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe pod wykonywanie zjazdów, prace porządkowe, pobocze z kruszywa na drogach dojazdowych, montaż oznakowania pionowego, warstwę ścieralną, nasypy pod zjazdami oraz bariery ochronne stalowe. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach, pomiary rezystencji izolacji oraz próby oświetlenia.
14.09.2021 r.

W dniu 14.09.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. prace porządkowe, montaż oznakowania pionowego, czyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną, warstwę ścieralną oraz nasypy pod zjazdami. Z innych branż wykonano sprawdzanie drożności rurociągów wraz z robotami przygotowawczymi do odbiorów oraz czyszczenie studni kanalizacji deszczowej, umocnienie wylotów kanalizacyjnych do rowów i do zbiornika retencyjnego. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano pętle indukcyjne oraz pomiary na skrzyżowaniu nr 3.
07.09.2021 r.

W dniu 07.09.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. roboty brukarskie, montaż oznakowania pionowego, montaż barier ochronnych, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, czyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną oraz koszenie terenów zielonych. Z innych branż wykonano sprawdzanie drożności rurociągów wraz z robotami przygotowawczymi do odbiorów oraz oznakowanie wodociągu – kanalizacja deszczowa. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano próby montażowe, oświetleniowych i pomiarów.
03.09.2021 r.

W dniu 27.09.2021 r. Wykonawca planuje wprowadzić tymczasową organizację ruchu polegającą na przełożeniu ruchu na wybudowaną jezdnię prawą drogi krajowej nr 73.
31.08.2021 r.

W dniu 31.08.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. roboty brukarskie, montaż oznakowania pionowego, warstwę wiążącą oraz koszenie terenów zielonych. Z innych branż wykonano czyszczenie studni i rozruch pompowni – kanalizacja deszczowa, oraz z kanału technologicznego wykonano czyszczenie studni, próby szczelności i roboty przygotowawcze do odbiorów. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano próby montażowe, oświetleniowych i pomiarów.
24.08.2021 r.

W dniu 24.08.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. pobocze z kruszywa łamanego, prace przygotowawcze pod ściek z kostki przy zatokach autobusowych, roboty brukarskie, montaż oznakowania pionowego na trasie głównej oraz koszenie terenów zielonych. Wykonano również roboty związane z regulacją pierścieni kanalizacji deszczowej. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż pętli indukcyjnych oraz pomiary rezystencji izolacji.
17.08.2021 r.

W dniu 17.08.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórkę istniejących poboczy bitumicznych oraz humusowanie terenów zielonych, rowów i skarp przy drodze dojazdowej nr 2, pobocza z kruszywa łamanego, prace przygotowawcze pod ściek z kostki przy zatokach autobusowych Nr 3 i 4, roboty brukarskie placu do obsługi separatorów przy drodze dojazdowej nr 9, montaż oznakowania pionowego oraz montaż barier energochłonnych na Trasie Głównej. Wykonano również roboty związane z regulacją pierścieni kanalizacji deszczowej. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż pętli indukcyjnych oraz pomiary rezystencji izolacji.
11.08.2021 r.

W dniu 11.08.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. pobocza z kruszywa łamanego, profilowanie i zagęszczenie podłoże pod pobocza, humusowanie terenów zielonych, rowów i skarp na drodze dojazdowej, roboty brukarskie na chodniku oraz oznakowania pionowego na Trasie Głównej. Wykonano roboty montażowe oraz uruchomienie przepompowni wód deszczowych. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż pętli indukcyjnej oraz pomiary rezystencji izolacji na skrzyżowaniu nr 1 i 2.
06.08.2021 r.

W dniu 03.08.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik, humusowanie terenów zielonych, rowów i skarp na drodze dojazdowej, montaż barier ochronnych i oznakowania pionowego na Trasie Głównej oraz roboty brukarskie. Wykonano również regulację studni w pasie rozdziału oraz drogach dojazdowych, umocnienia wylotów kanalizacji deszczowej płytą ażurową, uruchomienie przepompowni wód deszczowych. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano pomiary oraz próbne uruchomienia oświetlenia na skrzyżowaniu nr 2 i 3 oraz montaż pętli indukcyjnej.
27.07.2021 r.

W dniu 27.07.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. profilowania i zagęszczenia podłoże pod chodnik, humusowanie terenów zielonych, rowów i skarp, montaż barier ochronnych na trasie głównej, roboty brukarskie na chodniku oraz przebrukowanie wyspy na wjeździe do firmy Betard, warstwę wiążącą oraz ścieralną. Wykonano również regulację studni w pasie rozdziału oraz drogach dojazdowych, umocnienia wylotów kanalizacji deszczowej płytą ażurową. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano pomiary i próbne uruchomienie oświetlenia na skrzyżowaniu nr 1 oraz montaż szafy sterowniczej wraz z wyposażeniem na skrzyżowaniu nr 3 i 4.
20.07.2021 r.

W dniu 20.07.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórkę nawierzchni bitumicznej na ul. Marmurowej oraz wykop na ul. Marmurowej, profilowanie poboczy z kruszywa, montaż barier ochronnych w pasie dzielącym, warstwę ścieralną oraz wiążącą. Wykonano również regulację studni w pasie rozdziału oraz drogach dojazdowych, umocnienia wylotów kanalizacji deszczowej płytą ażurową. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację fundamentów, słupów oraz opraw oświetlenia drogi oraz pomiary pętli indukcyjnych, podłączenia okablowania w studzienkach oraz montaż szafy. Z branży energetycznej wykonano przebudowę kolizji niskiego napięcia NN6.
16.07.2021 r.

W dniu 22.07.2021 r. Wykonawca planuje wprowadzić kolejny etap czasowej organizacji ruchu, czyli zamknięcie wlotu ulicy Żeromskiego celem ułożenia warstwy wiążącej na tarczy skrzyżowania.
13.07.2021 r.

W dniu 13.07.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, pobocza z kruszywa na trasie głównej, humusowanie terenów zielonych, bariery w pasie rozdziału oraz roboty brukarskie. Wykonano również regulację studni w pasie rozdziału oraz drogach dojazdowych, umocnienia wylotów kanalizacji deszczowej płytą ażurową. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację opraw oświetlenia drogi oraz montaż szafy sterującej na skrzyżowaniu numer 1 i pomiary pętli indukcyjnych, podłączenia okablowania w studzienkach oraz montaż szafy.
09.07.2021 r.

W dniu 13.07.2021 r. Wykonawca planuje wprowadzić kolejny etap czasowej organizacji ruchu, czyli zamknięcie wlotu ulicy Marmurowej.
06.07.2021 r.

W dniu 06.07.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórkę, wykop, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik, warstwę podbudowy z kruszywa, relokacja kapliczki przy ul. Żeromskiego, humusowanie terenów zielonych, pobocze z kruszywa oraz roboty brukarskie takie jak krawężnik, ściek typu mulda i obrzeża chodnikowe. Z branży energetycznej wykonano przebudowę kolizji Nn na drodze dojazdowej nr 5. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację opraw oświetlenia drogi oraz montaż szafy sterującej na skrzyżowaniu numer 1 i pomiary pętli indukcyjnych, podłączenia okablowania w studzienkach oraz montaż szafy.
29.06.2021 r.

W dniu 29.06.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. wykop, warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, humusowanie pasa rozdziału oraz terenów zielonych, oczyszczanie i skrapianie pod wykonanie warstwy wiążące, warstwa wiążąca, pobocza z kruszywa łamanego, rozbiórka masztu oświetleniowego, stopy fundamentowe pod bramownice, roboty brukarskie oraz umocnienie wlotów przepustów. Z branży energetycznej wykonano przebudowę kolizji Nn na drodze dojazdowej nr 5. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano oznaczenie i numeracja słupów oświetleniowych oraz montaż studni sygnalizacyjnej świetlnej na skrzyżowanie nr 3, montaż szafy sterującej na skrzyżowaniu nr 1 i montaż pętli indukcyjnych na drogach serwisowych.
21.06.2021 r.

W dniu 21.06.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. wykop, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwę mrozoochronną, warstwę podbudowy, humusowanie prasa rozdziału i terenów zielonych, na drodze dojazdowej nr 4 wykonano oczyszczenie i skropienie oraz warstwę ścieralną. Z kanalizacji deszczowej wykonano montaż studni wpadowej, budowa wpustów deszczowych, regulacja włazów oraz krat wpustów na drodze dojazdowej nr 2. Z branży energetycznej wykonano przebudowę kolizji Nn na drodze dojazdowej nr 5. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulacja wysokości, pionów słupów oświetleniowych oraz montaż słupa wysięgnikowego na skrzyżowaniu nr 2, montaż pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach nr 3 i nr 4.
15.06.2021 r.

W dniu 15.06.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. wykop pod chodnik, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwę mrozoochronną, warstwę podbudowy z kruszywa, humusowanie prasa rozdziału i terenów płaskich, podbudowę bitumiczną, warstwę ścieralną oraz przebrukowania pod poszerzenie skrzyżowania nr 1. Z kanalizacji deszczowej wykonano montaż studni wpadowej, budowa wpustów deszczowych, regulacja włazów oraz krat wpustów na drodze dojazdowej nr 2. Z branży energetycznej wykonano przebudowę kolizji Nn na drodze dojazdowej nr 5. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż słupa oświetleniowego wraz z oprawą Led oraz montaż bramownicy wraz z sygnalizatorami na skrzyżowaniu nr 3 i montaż pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach nr 1 i 2.
08.06.2021 r.

W dniu 08.06.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. na drodze dojazdowej nr 5 wykop, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz warstwę mrozoochronną, warstwę podbudowy z kruszywa, humusowanie pasa rozdziału, oczyszczenie i skropienie pod warstwę wiążącą, warstwę wiążącą, odcinek próbny warstwy ścieralnej oraz ułożenie krawężnika na drodze dojazdowej nr 2. Z kanalizacji deszczowej wykonano regulację studni i krat żeliwnych oraz umocnienie płytą ażurową. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż opraw oświetleniowych na skrzyżowaniu nr 1, montaż bramownic wraz z sygnalizatorami na skrzyżowaniu nr 3 oraz montaż pętli indukcyjnych na skrzyżowaniach nr 1 i nr 2.
04.06.2021 r.

W dniu 07.06.2021 r. Wykonawca planuje wprowadzić kolejny etap czasowej organizacji ruchu, czyli zamknięcie wlotu ulicy Żeromskiego.
01.06.2021 r.

W dniu 01.06.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórkę nawierzchni ul. Szafirowej oraz obiektów OSP, oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwę wiążącą, humusowanie pasa rozdziału oraz ułożenie krawężników na drodze dojazdowej nr 2. W lokalizacjach Mostostal Kielce, firma Betard i ul. Szafirowa wykonano wykop, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz warstwę mrozoochronną. Z kanalizacji deszczowej wykonano regulację studni i krat żeliwnych. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż opraw oświetleniowych na skrzyżowaniu nr 1 oraz montaż bramownic wraz z sygnalizatorami na skrzyżowaniu nr 3.
21.05.2021 r.

W dniu 27.05.2021 r. Wykonawca planuje wprowadzić kolejny etap czasowej organizacji ruchu, czyli połówkowe zajęcie zjazdu z drogi wewnętrznej do zakładu Fabet.
18.05.2021 r.

W dniu 18.05.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórka nawierzchni na ul. Szafirowej, rozbiórka budynku OSP, oczyszczanie i skropienie skrzyżowań, wykonanie podbudowy bitumicznej na skrzyżowaniach oraz ułożenie ścieku z kostki na zatoce autobusowej. Na drodze dojazdowej nr 2 wykonano wykop, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz wykonanie podbudowy z kruszywa. Wykonano również regulację studni i krat kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniach nr 3 i nr 4. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację sygnalizatorów na skrzyżowaniach oraz montaż opraw oświetleniowych na skrzyżowaniach nr 1 i nr 2.
14.05.2021 r.

W dniu 17.05.2021 r. Wykonawca planuje wprowadzić kolejny etap czasowej organizacji ruchu, czyli zamknięcie wlotu ulicy Żeromskiego. Następnie 18.05.2021 r. wprowadzi kolejny etap polegający na zamknięciu wlotu ulicy Marmurowej.
11.05.2021 r.

W dniu 11.05.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórka nawierzchni na ul. Szafirowej, wykonanie wykopu, profilowanie i zagęszczanie podłoża na skrzyżowaniach nr 1 i nr 2, oczyszczenie i skropienie jezdni prawej, warstwę wyrównawczą oraz na drodze dojazdowej nr 7 wykonano podbudowę z kruszywa łamanego. Wykonano również regulację studni i krat kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniach nr 1 i nr 2. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację studni oraz regulację sygnalizatorów na skrzyżowaniach nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. Wykonano również budowę oświetlenia drogi polegającej na montażu słupów oświetleniowych oraz szaf oświetleniowych na skrzyżowaniu nr 1.
05.05.2021 r.

W dniu 05.05.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórka nawierzchni na ul. Szafirowej, wykonanie podbudowy, oczyszczenie i skropienie na Trasie Głównej, wykonanie podbudowy bitumicznej, wykonanie warstwy wiążącej na Trasie Głównej oraz ułożenie kostki na chodniku. Na drodze dojazdowej nr 2 wykonano wykop, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz warstwę mrozoochronną. Wykonano również budowę kanalizacji deszczowej na Trasie Głównej.
Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż studni wraz z okablowaniem na skrzyżowaniu nr 3 oraz słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu nr 2 strona prawa i montaż szaf oświetleniowych na skrzyżowaniu nr 3.
30.04.2021 r.

W dniu 04.05.2021 r. Wykonawca planuje wprowadzić kolejny etap czasowej organizacji ruchu, czyli zajęcie połówkowe prawej części DK 73 na odcinku 22+115 do 22+215.
27.04.2021 r.

W dniu 27.04.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozbiórkę krawężnika zgodnie z programem naprawczym, rozbiórkę (frezowanie) warstw bitumicznych zgodnie z programami naprawczymi, wykonanie wykopu, profilowanie i zagęszczenie podłoża na drodze dojazdowej nr 2, wykonanie warstwy ulepszonego podłoża oraz oczyszczenie i skropienie Trasy Głównej. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż bramownicy na skrzyżowaniu nr 3 oraz budowę oświetlenia drogi. Natomiast z branży energetycznej wykonano przebudowę kolizji SN1. Również wykonano budowę kanału technologicznego.
20.04.2021 r.

W dniu 20.04.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozpoczęcie robót rozbiórkowych ul. Szafirowej, wykonanie wykopu, profilowania i zagęszczenie podłoża, warstwę ulepszonego podłoża i warstwę mrozoochronną – poszerzenie wjazdu do Mostostalu Kielce oraz wykonanie podbudowy z kruszywa. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż fundamentów na skrzyżowaniu nr 3 oraz montaż lamp oświetleniowych nr 4. Natomiast z branży energetycznej wykonano przebudowę kolizji SN1. Również wykonano budowę kanału technologicznego.
15.04.2021 r.

W dniu 19.04.2021 r. Wykonawca planuje wprowadzić kolejne etapy czasowej organizacji ruchu, czyli zajęcie połówkowe prawej części DK 73 na odcinku 22+115 do 22+215 oraz zamknięcie wlotu ulicy Szafirowej z DK 73 w Bilczy.
13.04.2021 r.

W dniu 13.04.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. rozpoczęcie robót rozbiórkowych ul. Szafirowej, przygotowanie podłoża dla chodnika, warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa, roboty brukarskie oraz humusowanie. Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż fundamentów na skrzyżowaniu nr 4, montaż lamp oświetleniowych nr 4 oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu nr 3.
06.04.2021 r.

W dniu 06.04.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. przygotowanie podłoża dla wykonania chodników w rejonie skrzyżowań, wykop pod chodnik na drogach dojazdowych numer 6 i 5, warstwę mrozoochronną oraz warstwę podbudowy zasadniczej z kruszywa oraz warstwę podbudowy bitumicznej.
Z branży dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano budowę sygnalizacji świetlnej – montaż bramownicy, słupów oraz sygnalizatorów.
30.03.2021 r.

W dniu 30.03.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. poszerzenia na skrzyżowaniach, wykonanie wykopu na drodze dojazdowej nr 5, roboty porządkowe, przebrukowanie w pasie rozdziału oraz ułożenie krawężnika. Z branż dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano regulację słupów wysięgnikowych oraz z energetycznej przebudowę kolizji wysokiego napięcia.
23.03.2021 r.

W dniu 23.03.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. poszerzenia na skrzyżowaniach, wykonanie wykopu na drodze dojazdowej nr 5 oraz rozbiórkę krawężnika drogowego w pasie rozdziału trasy głównej. Z branż dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano montaż bramownicy, słupów oraz sygnalizatorów. Również były wykonane roboty związane z kanałem technologicznym.
16.03.2021 r.

W dniu 16.03.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano m.in. poszerzenia na skrzyżowaniach, montaż belek podwalinowych i wypełnień ekranów akustycznych, demontaż wysięgnika znaku aktywnego oraz przegląd tymczasowej organizacji ruchu. Z branż dot. oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wykonano fundamenty na skrzyżowaniu, montaż sygnalizatorów oraz montaż słupów sygnalizacyjnych. Również były wykonane roboty związane z kanałem technologicznym.
09.03.2021 r.

W dniu 09.03.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano przegląd tymczasowej organizacji ruchu, bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych i zimowe utrzymanie oraz montaż belek podwalinowych i wypełnień ekranów akustycznych. Z branż wykonano również montaż fundamentów na skrzyżowaniu nr 1.
02.03.2021 r.

W dniu 02.03.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano przegląd tymczasowej organizacji ruchu, bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych oraz zimowe utrzymanie.
23.02.2021 r.

W dniu 23.02.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano przegląd tymczasowej organizacji ruchu, bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych oraz zimowe utrzymanie.
16.02.2021 r.

W dniu 16.02.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano przegląd tymczasowej organizacji ruchu, bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych oraz zimowe utrzymanie.
09.02.2021 r.

W dniu 09.02.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano przegląd tymczasowej organizacji ruchu oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych oraz zimowe utrzymanie. W ramach bieżącego utrzymania, naprawa częściowa drogi będącej w docelowym śladzie DD2.
02.02.2021 r.

W dniu 02.02.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano przegląd i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych, odśnieżanie i zwalczanie śliskości.
26.01.2021 r.

W dniu 26.01.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót.
Z branży drogowej wykonano roboty odwodnieniowe i zabezpieczające oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych.
19.01.2021 r.

W dniu 19.01.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej, wykonano roboty odwodnieniowe i zabezpieczające, utrzymanie ciągów komunikacyjnych oraz prace przygotowawcze przy przeniesieniu kapliczki zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego.
12.01.20201 r.

W dniu 12.01.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej, wykonano roboty odwodnieniowe i zabezpieczające, humusowanie skarp i rowów na drodze dojazdowej DD8 oraz bieżące utrzymanie ciągów komunikacyjnych.
05.01.2021 r.

W dniu 05.01.2021 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej, wykonano roboty porządkowe, odwodnieniowe, utrzymaniowe oraz na drodze dojazdowej nr 8 pobocza oraz humusowanie terenów płaskich.
31.12.2020 r.

W tygodniu 21.12.2020 – 27.12.2020 r. wykonano roboty porządkowe, odwodnieniowe, utrzymaniowe, warstwę mrozoochronną, podbudowę z kruszywa oraz budowę oświetlenia drogi.
22.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 22.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej wykonano warstwę mrozoochronną, podbudowę bitumiczną, humusowanie skarp, umocnienia rowu Trasy Głównej z ażurów oraz warstwę wiążącą oraz montaż belek podwalinowych. Z branż wykonano oświetlenie drogi na stronie lewej.
18.12.2020 r. - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 18.12.2020 r. Wykonawca wprowadził tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu drogi poprzecznej do DK 73 (ul. Szkolna) oraz zamknięcie drogi poprzecznej do DK 73 ( ul. Żeromskiego). Bez zmian pozostają zamknięte drogi poprzeczne do DK 73 (ul. Podmiejska, ul. Osikowa).
15.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 15.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej wykonano warstwę mrozoochronną, podbudowę z kruszywa, warstwę wyrównawczą oraz montaż belek podwalinowych.

Z branż wykonano m.in.:
- Kanalizację deszczową – regulacja wysokości wpustów deszczowych wraz z montażem krat żeliwnych;
- Montaż fundamentów pod lampy oświetlenia drogi SK2, montaż fundamentów pod bramownice oraz słupki sygnalizacji świetlnej na SK2 oraz regulacja studni SK2.
08.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 08.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej wykonano rozbiórkę konstrukcji na starodrożu, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz podbudowę CBGM na przepuście, krawężniki betonowe ma zatokach autobusowych nr 3 i 4, ściek trójkątny, obrzeża betonowe, podbudowę z kruszywa łamanego Na drodze dojazdowej DD 5 wykonano chodnik z kostki betonowej.

Z branż wykonano m.in.:
- Kanalizację deszczową;
- Wykop pod kabel oświetlenia drogi, montaż sygnalizatorów na słupach sygnalizacyjnych na SK 1, SK4, ułożenie rur DVR oraz SRS;
- Przekładki kabla Orange na DD9.
01.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 01.12.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej wykonano rozbiórkę konstrukcji na starodrożu, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz podbudowę CBGM na przepuście, krawężników betonowych, ścieku trójkątnego, podbudowę z kruszywa łamanego oraz podbudowę bitumiczną na Trasie Głównej, warstwę wiążącą oraz wykonanie głowic pali. Na drodze dojazdowej DD 6 wykonano warstwę ścieralną.

Z branż wykonano m.in.:
- Regulacja wysokości wpustów deszczowych wraz z montażem krat żeliwnych;
- Wykop pod kabel oświetleniowy na skrzyżowaniu SK3 wraz z montażem fundamentów pod słupy oświetleniowe. Montaż słupa wysięgnikowego na SK4. Okablowanie skrzyżowania SK3;
- Roboty przygotowawcze mające na celu wykonanie przepięcia sieci Netia.
24.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 24.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej wykonano warstwę mrozoochronną na zatokach autobusowych oraz poszerzeniach jezdni prawej, podbudowę CBGM na zatoce autobusowej , lewoskręcie i prawoskręcie, krawężniki betonowe, ściek trójkątny, frezowanie korekcyjne nawierzchni, podbudowę z kruszywa, podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą oraz wykonanie głowic pali. Na drodze dojazdowej DD 8 wykonano nasyp.

Z branż wykonano m.in.:
- Przebudowy wpustów kanalizacji deszczowej na DD2;
- Wykop pod kabel oświetleniowy na skrzyżowaniu SK2;
- Kontynuacja robót związanych z ułożeniem światłowodu Netia na przebudowywanym odcinku TG oraz uruchomienie sieci;
- Zagęszczanie zasypki na przepuście P4;
- Kontynuacja budowy kanału technologicznego oraz wykonanie przewiertu sterowanego.
17.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 17.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej wykonano warstwę mrozoochronną na zatokach autobusowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod chodnik, frezowanie korekcyjne nawierzchni, rozbiórka warstwy bitumicznej nawierzchni, podbudowę bitumiczną AC22P w miejscach przykanalików, głowic pali EK15 E1-E10 oraz EK16 E1-E4. Na drodze dojazdowej DD 8 wykonano nasyp.

Z branż wykonano m.in.:
- Regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz montaż wylotów KPED;
- Budowa wodociągu wraz z przepięciem sieci;
- Wykop pod kabel oświetleniowy na skrzyżowaniu SK2, montaż kabli na słupach, wysięgnikach, bramownicach oraz studniach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu SK1, montaż bramownicy skrzyżowanie SK2;
- Kompletacja dokumentów wymaganych do odbioru kolizji na odc. GI7.1 ÷ GI7.2P;
- Montaż światłowodu Netia na przebudowywanym odcinku oraz uruchomienie sieci;
- Zagęszczanie zasypki na przepuście P4;
- Budowa kanału technologicznego oraz wykonanie przewiertu sterowanego.
10.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 10.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej na Trasie Głównej wykonano rozbiórkę przykanalików, podbudowę, warstwę mrozoochronną, podbudowę zasadniczą z kruszywa oraz warstwę wiążącą. Na drodze dojazdowej DD 2 wykonano wykop – rowy.

Z branż wykonano m.in.:
- Ekrany akustyczne – roboty przygotowawcze dla wykonania głowic pali EK15;
- Prace porządkowe na zbiorniku ZB3;
- Wykonanie odc. tłocznego kanalizacji deszczowej DN 315 zlokalizowanego przy przepompowni wód deszczowych DD9;
- Oznakowanie trasy odc. sieci wodociągowej wraz z montażem skrzynek do zasuw;
- Wykop pod kabel oświetleniowy na skrzyżowaniu SK4;
- Gaz - kompletacja dokumentów wymaganych do odbioru kolizji na odc. GI7.1 ÷ GI7.2P;
- Regulacja studni teletechnicznych do rzędnych projektowanych.
27.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 27.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej na Trasie Głównej rozbiórka przepustów, chodników, zjazdów, wykop dla wykonania przepustu, wykonanie podbudowy CBGM, wykonanie krawężnika betonowego oraz wykonanie ścieku trójkątnego. Na drodze dojazdowej DD 5 wykonano nawierzchnię chodnika. Wykonano również warstwę wiążącą w połączeniu z warstwą wyrównawczą.

Z branż wykonano m.in.:
- Montaż pierścieni odciążających na zbiorniku ZB3;
- Budowa kanalizacji deszczowej na odc. B9 - Bb1 wraz z wpustami;
- Budowa oświetlenia drogi na Sk 2 odc. SO/1/10 - SO/1/8;
- Kontynuacja robót związanych z tłokowaniem i próba szczelności na gazociągu GI7;
- Przebudowa kolizji Netii na DD9;
03.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 03.11.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej na Trasie Głównej wykonano warstwę mrozoochronną, podbudowę CBGM, naprawę spękań głębokich, krawężnika betonowego, ścieku trójkątnego oraz odcinek próbny podbudowy bitumicznej. Na drogach dojazdowych wykonano m.in.:
- DD 5 – wykop – wykonanie rowów oraz wykonanie nawierzchni chodnika;
- DD 9 – wykonanie warstwy wiążącej;

Z branż wykonano m.in.:
- Prace porządkowe na zbiorniku ZB3;
- Regulacja studni wpustów deszczowych;
- Budowa wodociągu DN 225 odc.W1.1 ÷ W1.2 wraz z przepięciem sieci;
- Montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe na SK 2,SK3;
- Gaz – próba szczelności na odc. GI7.1 ÷ GI7.2P;
- Regulacja studni Orange;
- Zagęszczanie zasypki na przepuście P4;
- Regulacja studni kanał technologiczny.
20.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 20.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej na Trasie Głównej rozbiórka zatok autobusowych (zatoka nr 1 i 3), rozbiórka przepustów, chodników, zjazdów, wykop dla wykonania przepustu oraz warstwę mrozoochronną.

Z branż wykonano m.in.:
- Prace poprawkowe związane z zabezpieczeniem podpór kładki;
- Humusowanie i regulacja włazów na zbiorniku ZB1,ZB3;
- Budowa kanalizacji deszczowej na odc. przejścia poprzeczne przez drogę;
- Montaż fundamentów pod lampy oświetlenia drogi skrzyżowanie nr 3 oraz nr 4;
- Tłokowanie i próba szczelności na gazociągu GI7;
- Regulacja studni kanału technologicznego sieci Orange.
14.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 14.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in.
z branży drogowej na Trasie Głównej rozbiórka zatok autobusowych (zatoka nr 1 i 3), rozbiórka przepustów, chodników, zjazdów, wykop dla wykonania przepustu, warstwę mrozoochronną oraz frezowanie spękań poprzecznych w miejscu ich występowania. Dla poszczególnych dróg dojazdowych wykonano m.in.: DD 5 – krawężniki betonowe, nawierzchnię chodnika z kostki oraz warstwę wiążącą.

Z branż wykonano m.in.:
- Wykonanie próby szczelności na zbiorniku podziemnym ZB 1;
- Budowa kanalizacji deszczowej na odc. przejścia poprzeczne przez drogę;
- Montaż fundamentów pod lampy oświetlenia drogi skrzyżowanie nr 3;
- Kontynuacja robót przygotowawczych związanych z przepięciem kolizji GI7;
- Budowa kanału technologicznego sieci Netia i Orange;
- Zasypka przepustu kołowego DN 1200;
07.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 07.10.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej na Trasie Głównej rozbiórka przykanalików, rozbiórka przepustów, chodników, zjazdów oraz frezowanie krawędzi przykanalików. Wykonano wykop dla przepustu na Trasie Głównej oraz wykonanie warstwy mrozoochronnej. Dla poszczególnych dróg dojazdowych wykonano m.in.: dla DD 5 – krawężniki i obrzeża betonowe.

Z branż wykonano m.in.:
- Wykonanie próby szczelności na zbiorniku podziemnym ZB 1 i ZB 3;
- Wykonanie przejścia poprzecznego przez drogę wraz z montażem wpustów deszczowych;
- Kontynuacja budowy oświetlenia drogi skrzyżowanie nr 3;
- Wykonanie odkrywek gazu kolizji G7.1 wraz z wykonaniem czyszczenia gazociągu DN 315;
- Przebudowa kolizji Netia oraz Orange;
- Kanał technologiczny;
- Budowa przepustu kołowego DN 1200 - P1.
29.09.2020 r. odbyła się Rada Techniczna

W dniu 29.09.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej: roboty rozbiórkowe przepustów, nawierzchni pod przepusty oraz nawierzchni zjazdów do posesji i wykop dla wykonania przepustów. Na Trasie Głównej wykonano konstrukcję przykanalików. Dla poszczególnych dróg dojazdowych wykonano m.in.:

- DD 9 - Nasyp na odcinku prawoskręt, warstwę mrozoochronną;
- DD 2 - Podbudowę zasadniczą z kruszywa, warstwę wiążącą, nawierzchnię chodnika z kostki;

Z branż wykonano kotwienie zbiornika do płyty betonowej, obsypka oraz zasypka zbiornika, budowę kanalizacji deszczowej na odcinku przejścia poprzecznego przez drogę. Kontynuowano budowę oświetlenia drogi skrzyżowanie nr 3 oraz przebudowywano kolizję NETIA oraz ORANGE.
22.09.2020 r. - Rada Techniczna

W dniu 22.09.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej na Trasie Głównej tj. frezowanie nawierzchni bitumicznej, roboty brukarskie i odwodnieniowych na Trasie Głównej. Trwały roboty rozbiórkowe przepustów oraz nawierzchni pod przepustów. Prace nie zwalniały również na drogach dojazdowych gdzie wykonano nasypy, podłoża, warstwy mrozoochronne oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa. Z branż wykonano betonowanie ławy pod zbiornik, kanalizację deszczową na odcinku przejścia poprzecznego, oświetlenie drogi na skrzyżowaniu nr 3 oraz przebudowę kolizji NETIA.
15.09.2020 r. - Rada Techniczna

W dniu 15.09.2020r. odbyła się Rada Techniczna, na której omówiono postęp robót m.in. z branży drogowej na Trasie Głównej tj. frezowanie nawierzchni bitumicznej w zakresie robót brukarskich i odwodnieniowych. Również zostały wykonane roboty rozbiórkowe przepustów, zjazdów, barier i oznakowania pionowego oraz trwały prace na drogach dojazdowych. Z pozostałych branż wykonano m.in. przykanaliki, spawanie i montaż zbiornika podziemnego oraz budowę oświetlenia drogi.
08.09.2020 - Rada Techniczna

W dniu 08.09.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której Wykonawca omówił postęp robót m.in. z branży drogowej gdzie wykonano na Trasie Głównej frezowanie nawierzchni bitumicznej w zakresie robót brukarskich i odwodnieniowych. Odbywały się roboty rozbiórkowe przepustów, zjazdów, barier i oznakowania pionowego. Z branż wykonano m.in. budowę przykanalików oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu nr 2.
01.09.2020 - Rada Techniczna

W dniu 01.09.2020 r. odbyła się Rada Techniczna, na której został omówiony postęp bieżących robót m.in. z branży drogowej roboty rozbiórkowe zjazdów na drodze dojazdowej nr 5, wykonanie podłoża na drodze dojazdowej nr 9, wykonanie wykopów na drodze dojazdowej nr 6, humusowanie terenów za chodnikiem i wykonanie krawężnika betonowego na drodze dojazdowej nr 2 oraz wykonanie nawierzchni z kostki na drogach dojazdowych nr 2 i 6. Z branż wykonano m.in. budowę kanalizacji deszczowej oraz roboty ziemne i odwodnieniowe zbiornika podziemnego. Ponadto trwały prace nad sygnalizacją świetlną oraz oświetleniem drogi na skrzyżowaniu nr 3.
Sierpień 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Na podstawie Klauzuli Rozpatrzenia Czasowej Organizacji Ruchu z dnia 04.08.2020r. znak O.Ki-Z-2/4081/4/2020.6.pk w dniu 11.08.2020r. wprowadzony został „Projekt czasowej organizacji ruchu w związku z budową Jezdni Prawej DK 73. Przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnie lewą DK 73”.

Wdrożony Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu obejmuje czasową organizacje ruchu w związku z budową jezdni prawej (zachodniej) drogi krajowej nr 73 (DK 73) na odcinku od km 18+011 do km 22+175. Projekt zakłada przerzut ruchu na ciągu głównym DK 73 na wykonaną warstwę wiążącą jezdni lewej i funkcjonowanie wybudowanych dróg dojazdowych po stronie lewej (DD1, DD3, DD4 i DD7). Po wykonaniu jezdni prawej, ponownie zostanie przerzucony ruch na tę jezdnię, aby zrobić ostatnią docelową warstwę jezdni lewej, czyli warstwę ścieralną.

Zaprojektowane rozwiązanie pozwoli Wykonawcy na bezpieczne prowadzenie dalszych robót przy zachowaniu maksymalnej płynności ruchu i bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Przewidywany czas trwania prac to 6 miesięcy.

Kolejny etap prowadzonych prac budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją polegać będzie na przebudowie istniejącej jezdni DK 73 w jezdnie prawą docelowego układu drogowego. Zakres prowadzonych prac obejmuje:

  • roboty rozbiórkowe polegające na usunięciu starej konstrukcji,
  • roboty konstrukcyjne polegające na wykonaniu docelowej konstrukcji drogi,
  • roboty brukarskie,
  • roboty wykończeniowe,
  • roboty branżowe polegające na regulacji studni oraz roboty przyłączeniowe.
I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej


Sierpień 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 11.08.2020 r. Wykonawca planuje wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu w związku z budową jedni prawej DK 73. Dotychczasowy ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię lewą DK 73.
Lipiec 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca planuje w dniu 09.07.2020 r. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z przebudową ul. Żurawiej w m. Piaseczna Górka oraz przełożeniem ruchu z dróg poprzecznych po lewej stronie jezdni DK 73 na docelowy układ dróg dojazdowych – DD1, DD3, DD4.
Maj 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca planuje w dniu 27.05.2020 r. zamknięcie ul. Piotra Ściegiennego zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu.
Maj 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca planuje w dniu 27.05.2020 r. zamknięcie ul. Piotra Ściegiennego zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu.
Maj 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 19.05.2020 r. Wykonawca planuje zamknięcie dróg poprzecznych do DK 73 (ul. Jana Pawła II), w związku z wykonaniem robót branżowych.

W dniu 19.05.2020 r. Wykonawca planuje wprowadzić ruch wahadłowy na DK 73 od km 18+221 – 18+561 (0+210 – 0+550) w celu wykonania robót branżowych.
Maj 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 04.05.2020 r. Wykonawca planuje wdrożyć kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Etap będzie dotyczył wprowadzenia ruchu wahadłowego na DK 73 od km 19+231 – 19+431 (1+220 – 1+420).
Kwiecień 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca zamierza wprowadzić tymczasową organizację ruchu zgodnie z poniższym planem:

23.04.2020r.: ruch wahadłowy na DK 73 od km 18+561 – 19+061 (0+210 – 0+550)
24.04.2020r.: skrzyżowanie DK 73 z ul. Żurawią w m. Piaseczna Górka – celem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu są roboty energetyczne, aby wykonać zasilenie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenie uliczne.
27.04.2020r.: zamknięcie dróg poprzecznych do DK 73 (ul. Rogatka)Marzec, Kwiecień 2020 - TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca wprowadza zmiany zgodnie z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu, który będzie wprowadzany etapami:

23.03.2020r.: EATP I – likwidacja wysyp azylu;
24.03.2020r.: ETAP II – odgięcie toru jazdy, zabezpieczenie stref robót, demontaż barier drogowych i wysięgników przeznaczonych do likwidacji;
26.03.2020r.: ETAP III – zamknięcie dróg poprzecznych do DK 73 (zamknięcie ulicy Leśnej);
06.04.2020r.: ETAP IV – ruch wahadłowy na DK 73 od km 18+861 – 19+061 (0+850 – 1+050)

Wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu umożliwi wykonanie robót drogowych oraz branżowych. Zmieniona Organizacja ruchu będzie obowiązywać do czasu przełożenia ruchu na nowo wybudowaną jezdnię po stronie wschodniej. Przełożenie ruchu przez Wykonawcę planowane jest w okresie letnim.
29.01.2020 - OKRES ZIMOWY

Niezależnie od zapisanego w umowie okresu zimowego trwającego między 15 grudnia a 15 marca, Wykonawca zaplanował prace w tym okresie. Planowane roboty to między innymi kontynuacja robót ziemnych. Zamierza kontynuować prace związane z kładką dla pieszych w miejscowości Bilcza. Z robót branżowych planuje wykonanie kanalizacji deszczowych wraz z montażem studni, przepięcie sieci wodociągowej, przebudowę kolizji Orange, Netia oraz kanału technologicznego. Zamierza również budowę sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia drogowego.
02.12.2019 - DECYZJA O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

W dniu 07.10.2019r. została wydana DECYZJA Nr XXXII/D/2019, znak IR.II.7840.1.34.2019, która zmienia decyzję Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011r, znak IG.II.7840.D.5.2011 dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka – odcinek I”.27.09.2019 - DECYZJA ZRID

W dniu 27.09.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski zawiadomił, że została wydana decyzja Nr 12/19 z dnia 26.09.2019 r., znak SPN.II.7820.1.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) na terenie miasta Kielce i gminy Morawica.22.08.2019

W dniu 22.08.2019 r. na cały odcinek DK 73 od km 18+011 – 22+175 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu nr O.Ki.Z-2.4081.12.2019.3.bo z dnia 13.08.2019 r., która będzie obowiązywała do 31.08.2020 r. Projekt został stworzony na potrzebę wykonania robót ziemnych, prac rozbiórkowych i konstrukcyjnych poza istniejącą koroną drogi. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu będzie związana z poniższymi utrudnieniami:
- zwężenie pasa ruchu w kierunku Kielc na długości 4 km (wygrodzenie tablicami kierującymi w ciągu linii krawędziowej),
- częściowe wyłączenie pobocza z ruchu pieszych,
- wygrodzenie zatok przystankowych, wymiana pasażerów na pasie ruchu w kierunku Kielc,
- utrudnienia związane z budową kładki dla pieszych – wygięcie toru jazdy, zwężenie pasów ruchu.25.07.2019

Dnia 25.07.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski obwieścił wszczęcie powstępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej Nr 73 – odcinek I”.10.07.2019

W dniu 10.07.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka - odcinek I”, w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na działkach w msc. Kielce oraz m. Bilcza, Bieleckie Młyny, Brzeziny gm Morawica.02.07.2019

ROZPOCZĘCIE ROBÓT

Z dniem 24.06.2019r. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne związane z budową drogi i kładki dla pieszych. Pierwszymi etapem robót są prace związane z fundamentowaniem kładki dla pieszych w miejscowości Bilcza. Prace te są realizowane przez firmę Soley Sp. z o.o. W związku z budową kładki została również wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej  I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej  I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej  07.05.2019

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”, który znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W serwisie można znaleźć najważniejsze informacje, które mogą być pomocne dla podmiotów, które są współdziałają z generalnym Wykonawcą.  

Poniżej znajdują się linki do serwisu oraz do komunikatu GDDKiA:
Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Serwis dla Podwykonawców:
www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


08.02.2019

Przekazanie placu budowy pod obwodnicę Morawicy

Porządkowanie terenu polegające na wycince drzew pod planowaną od wiosny budowę obwodnicy Morawicy przeprowadzone zostanie w lutym br. W dniu 30 stycznia br. GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy pod I etap inwestycji, realizowanej od ubiegłego roku w systemie projektuj i buduj, aby można było przeprowadzić wstępne prace porządkowe. GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji w ubiegłym roku. Aktualnie do dokumentacji projektowej wprowadzane są optymalizacje uwzględniające zmiany przepisów z ostatnich lat dotyczących między innymi ochrony przed hałasem, szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa. Rozpoczęcie robót zasadniczych planowane jest w okresie wiosenno-letnim, najwcześniej w drugim kwartale br., po uzgodnieniu niezbędnych optymalizacji projektowych. Wcześniejszy termin przeprowadzenia wycinki drzew wynika z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona prowadzona po wschodniej stronie istniejącej krajowej drogi nr 73, gdzie wybudowana zostanie druga jezdnia tej trasy.  

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa procedura przetargowa na aktualizację koncepcji programowej dla tego etapu.  

Formalne przekazanie placu budowy odbyło się w siedzibie Wykonawcy przy udziale zespołu Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Kielcach i Inżyniera Kontraktu.

I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


11.01.2019

Trwa opracowywanie optymalizacji projektowych dla I etapu obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73.
Wykonawca inwestycji planuje pierwsze prace przygotowawcze polegające na wycince drzew na początku lutego.
Rozpoczęcie robót zasadniczych planowane jest w okresie wiosenno-letnim. Najwcześniej w drugim kwartale br.

GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj w ubiegłym roku.
Nowa droga poprawi sytuację na odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów, który obciążony jest
zarówno ruchem lokalnym podmiejskim, jak i tranzytowym ciężkim.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


07.12.2018

Umowa na nadzór nad budową pierwszego odcinka obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów podpisana
została w kieleckim Oddziale GDDKiA.

Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73
– odcinek I Kielce – Brzeziny w systemie projektuj i buduj” pełnić będzie w imieniu inwestora wyłoniona w przetargu firma Ayesa Polska za kwotę 6,7 mln złotych.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


26.07.2018

Podpisaliśmy umowę na projekt i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73.
Nowa droga rozładuje szczególnie obciążony, w dużej mierze ruchem tranzytowym, odcinek trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów.

Mający powstać, a obecnie najbardziej obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73 Kielce - Busko - Tarnów będzie miał
dwie jezdnie i stanie się drogą klasy GP (główną o ruchu przyspieszonym). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała
umowę na projekt i budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. Pierwszy etap inwestycji zrealizuje za blisko 78 mln złotych konsorcjum
firm Mostostal Warszawa (lider), Masfalt i Drogomex.

I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/