Budowa obwodnicy Morawicy
i Woli Morawickiej
- w ciągu drogi krajowej nr 73
Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny / Morawica)
– w systemie projektuj i buduj

/ WARTOŚĆ KONTRAKTU
(projektowanie i roboty, kwota brutto)
77 910 055,84 zł

/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej
- w ciągu drogi krajowej nr 73

Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny / Morawica) – w systemie projektuj i buduj

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Inwestycja - fragment drogi krajowej nr 73 pomiędzy Kielcami, a miejscowością Morawica, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa Świętokrzyskiego, w powiecie kieleckim, na terenie gmin Kielce i Morawica.

Lokalizacja – droga krajowa nr 73 na odcinku od km 0+000,00 do km 4+164,00 (18+011,00 - 22+175,00).

Przez podkielecką Morawicę i Wolę Morawicką przebiega szczególnie obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73. Na tym fragmencie trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów ciężki ruch tranzytowy nakłada się na wzmożony ruch lokalny, co sprawia, że w samej Morawicy natężenie ruchu przekracza nawet 19 tysięcy pojazdów na dobę. Dlatego inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych znacznie poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W ramach pierwszego etapu długo oczekiwanej inwestycji wybudowana zostanie dwujezdniowa droga klasy GP (droga główna o ruchu przyspieszonym) o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica. W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe.

Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości. W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Inwestycja realizowana będzie w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca dokona niezbędnych aktualizacji projektowych przed przystąpieniem do robót.