Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 27,29%Zaawansowanie finansowe

24,1% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie prac projektowych i robót

Postęp: 27,29%