Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:Zaawansowanie finansowe

3,82% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej