Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 28,63%Zaawansowanie finansowe

25,1% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie prac projektowych i robót

Postęp: 28,36%