Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 34,95%Zaawansowanie finansowe

32,54% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie prac projektowych i robót

Postęp: 34,95%