Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 95%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 14,83%Zaawansowanie finansowe

10,8% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej