Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 99%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 59,70%Zaawansowanie finansowe

62,61% Zaakceptowanej Kwoty KontraktowejZaawansowanie robót drogowych

Postęp: 53,0%Zaawansowanie robót mostowych

Postęp: 66,66%Zaawansowanie robót sanitarnych

Postęp: 69,5%Zaawansowanie robót elektroenergetycznych

Postęp: 45,0%Zaawansowanie robót teletechnicznych

Postęp: 77,0%