Zaawansowanie prac projektowych

Postęp: 92%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 9,15%Zaawansowanie finansowe

6,21% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej