Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:Zaawansowanie finansowe

5,93% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej