Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Soley Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 33,
32-083 Balice
Wzmocnienie gruntów dla posadowienia kładki dla pieszych podwykonawca
2 MKKM Firma Usługowo – Handlowa Maciej Król ul. Szkolna 2,
26-052 Nowiny
Roboty budowlane z branży oświetlenie o sygnalizacja świetlna podwykonawca
3 Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „Martel”
Marek Dzieciuch
ul. Lenarczyce 96,
27-641 Obrazów
Roboty budowlane z branży teletechnicznej i elektroenergetycznej podwykonawca
4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOMPAWEX ul. Posłowicka 24,
25-145 Kielce
Roboty budowlane z branży sanitarnej, wodno-kanalizacyjnej podwykonawca
5 Zakład Ziemno Budowlany Jakub Iwan Ul. Borków 41a,
26-021 Daleszyce
Roboty budowlane związane z budową drenażu, zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego oraz przepustów
podwykonawca
6 Zakład Usługowy „MR-CAT” Rabajczy Marcin ul. Górno - Parcele nr 55/1,
26-008 Górno
Budowa ekranów akustycznych podwykonawca
7 BNG TECHNOLOGY Sp. z o.o. ul. Tarniowa 8,
37-700 Przemyśl
Przebudowa i zabezpieczenie sieci gazowej podwykonawca

Monitoring Usługodawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Voessing Polska Sp. z o.o. ul. Grobla 17/5,
61-859 Poznań
Projektant usługodawca
2 GEOPRZEM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10,
32-050 Skawina
Geodezja usługodawca
3 GEOKRAK Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21,
30-019 Kraków
Geologia usługodawca
4 Intraprojekt Krzysztof Tracz ul. Rakowicka 17/13,
31-511 Kraków
Projektowanie usługodawca
5 EMSTG Tomasz Grabowski ul. Sienna 67/13,
00-820 Warszawa
Ochrona Środowiska usługodawca
6 Laboratorium Drogowe SŁAWEX P.U.H.
Sławomir Kurdziel
ul. T. Kościuszki 7/31,
39-460 Nowa Dęba
Badania ugięć nawierzchni usługodawca
7 KRU-GOR, Jacek Kruszewski ul. Witosa 5A/43,
19-300 Ełk
Projektowanie usługodawca
8 Geo-Kar, Karol Krawczyk ul. Chęcińska 6,
25-001 Kielce
Obsługa geodezyjna usługodawca
9 Karol Cieśla ul. Ceramiczna 10,
26-026 Chałupki
Wycinka usługodawca
10 TM-VIA Sp. z o.o. ul. Balicka 100,
30-950 Kraków
Tymczasowa Organizacja
Ruchu
usługodawca
11 Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4,
30-950 Kraków
Obsługa laboratoryjna usługodawca
12 GRUPA GT-OCHRONA Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 42,
25-619 Kielce
Monitorowanie usługodawca

Monitoring Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Flora Bis Sp. z o.o. ul. Rolnicza 3, 42-160 Krzepice Elementy ekranów akustycznych dostawca
2 ULMA CONSTRUCCION ul. Koszajec 50, 05-840 Brwinów Dzierżawa elementów deskowań z elementami BHP na potrzeby
realizacji konstrukcji żelbetowej
dzierżawa
3 Przedsiębiorstwo Produkcyjne Mas Betonowych
BOSTA – BETON Sp. z o.o.
ul. Ksawerów 30, 02-656 Warszawa Dostawa mieszanek betonowych dostawca
4 REKSAN Sp. z o.o. ul. Borków 41a, 26-021 Daleszyce/Kielce Dostawa produktów z zakresu branży sanitarnej dostawca
5 KORSTAL Kazimierz Korzeniak
Betoniarstwo Kazimierz Korzeniak
ul. Bosmańska 21, 05-462 Duchnowie Dostawa prefabrykowanych, stalowych elementów zbrojarskich dostawca