Podwykonawcy


Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Voessing Polska Sp. z o.o. ul. Grobla 17/5,
61-859 Poznań
Projektant usługodawca
2 GEOPRZEM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10,
32-050 Skawina
Geodezja usługodawca
3 GEOKRAK Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 21,
30-019 Kraków
Geologia usługodawca
4 Intraprojekt Krzysztof Tracz ul. Rakowicka 17/13,
31-511 Kraków
Projektowanie usługodawca
5 EMSTG Tomasz Grabowski ul. Sienna 67/13,
00-820 Warszawa
Ochrona Środowiska usługodawca
6 Laboratorium Drogowe SŁAWEX P.U.H.
Sławomir Kurdziel
ul. T. Kościuszki 7/31,
39-460 Nowa Dęba
Badania ugięć nawierzchni usługodawca
7 KRU-GOR, Jacek Kruszewski ul. Witosa 5A/43,
19-300 Ełk
Projektowanie usługodawca
8 Geo-Kar, Karol Krawczyk ul. Chęcińska 6,
25-001 Kielce
Obsługa geodezyjna usługodawca
9 Karol Cieśla ul. Ceramiczna 10,
26-026 Chałupki
Wycinka usługodawca
10 TM-VIA Sp. z o.o. ul. Balicka 100,
30-950 Kraków
Tymczasowa Organizacja
Ruchu
usługodawca
11 Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4,
30-950 Kraków
Obsługa laboratoryjna usługodawca
12 Soley Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 33,
32-083 Balice
Wzmocnienie gruntów dla posadowienia kładki dla pieszych usługodawca
13 Usługi Telekomunikacyjne i Projektowe „Martel” Marek Dzieciuch ul. Lenarczyce 96,
27-641 Obrazów
Roboty budowlane z branży teletechnicznej i elektroenergetycznej usługodawca
14 Zakład Usługowy „MR-CAT” Rabajczy Marcin ul. Górno - Parcele nr 55/1,
26-008 Górno
Budowa ekranów akustycznych usługodawca
15 MKKM Firma Usługowo – Handlowa Maciej Król ul. Szkolna 2,
26-052 Nowiny
Roboty budowlane z branży oświetlenie o sygnalizacja świetlna usługodawca