Aktualności


27.09.2019 - DECYZJA ZRID

W dniu 27.09.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski zawiadomił, że została wydana decyzja Nr 12/19 z dnia 26.09.2019 r., znak SPN.II.7820.1.7.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) na terenie miasta Kielce i gminy Morawica.22.08.2019

W dniu 22.08.2019 r. na cały odcinek DK 73 od km 18+011 – 22+175 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu nr O.Ki.Z-2.4081.12.2019.3.bo z dnia 13.08.2019 r., która będzie obowiązywała do 31.08.2020 r. Projekt został stworzony na potrzebę wykonania robót ziemnych, prac rozbiórkowych i konstrukcyjnych poza istniejącą koroną drogi. Wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu będzie związana z poniższymi utrudnieniami:
- zwężenie pasa ruchu w kierunku Kielc na długości 4 km (wygrodzenie tablicami kierującymi w ciągu linii krawędziowej),
- częściowe wyłączenie pobocza z ruchu pieszych,
- wygrodzenie zatok przystankowych, wymiana pasażerów na pasie ruchu w kierunku Kielc,
- utrudnienia związane z budową kładki dla pieszych – wygięcie toru jazdy, zwężenie pasów ruchu.25.07.2019

Dnia 25.07.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski obwieścił wszczęcie powstępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) w ramach inwestycji pn.: „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej Nr 73 – odcinek I”.10.07.2019

W dniu 10.07.2019 r. Wojewoda Świętokrzyski wydał zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka - odcinek I”, w części dotyczącej wykonania robót budowlanych na działkach w msc. Kielce oraz m. Bilcza, Bieleckie Młyny, Brzeziny gm Morawica.02.07.2019

ROZPOCZĘCIE ROBÓT

Z dniem 24.06.2019r. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne związane z budową drogi i kładki dla pieszych. Pierwszymi etapem robót są prace związane z fundamentowaniem kładki dla pieszych w miejscowości Bilcza. Prace te są realizowane przez firmę Soley Sp. z o.o. W związku z budową kładki została również wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej  I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej  I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej  07.05.2019

Uprzejmie informujemy, że został uruchomiony „Serwis dla podwykonawców”, który znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W serwisie można znaleźć najważniejsze informacje, które mogą być pomocne dla podmiotów, które są współdziałają z generalnym Wykonawcą.  

Poniżej znajdują się linki do serwisu oraz do komunikatu GDDKiA:
Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Serwis dla Podwykonawców:
www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


08.02.2019

Przekazanie placu budowy pod obwodnicę Morawicy

Porządkowanie terenu polegające na wycince drzew pod planowaną od wiosny budowę obwodnicy Morawicy przeprowadzone zostanie w lutym br. W dniu 30 stycznia br. GDDKiA przekazała wykonawcy plac budowy pod I etap inwestycji, realizowanej od ubiegłego roku w systemie projektuj i buduj, aby można było przeprowadzić wstępne prace porządkowe. GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą na realizację inwestycji w ubiegłym roku. Aktualnie do dokumentacji projektowej wprowadzane są optymalizacje uwzględniające zmiany przepisów z ostatnich lat dotyczących między innymi ochrony przed hałasem, szczegółowych rozwiązań komunikacyjnych, urządzeń bezpieczeństwa. Rozpoczęcie robót zasadniczych planowane jest w okresie wiosenno-letnim, najwcześniej w drugim kwartale br., po uzgodnieniu niezbędnych optymalizacji projektowych. Wcześniejszy termin przeprowadzenia wycinki drzew wynika z zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Będzie ona prowadzona po wschodniej stronie istniejącej krajowej drogi nr 73, gdzie wybudowana zostanie druga jezdnia tej trasy.  

W I etapie obwodnica Morawicy budowana będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 73. Nowa droga poprawi sytuację na obciążonym ruchem lokalnym podmiejskim i tranzytowym ciężkim odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów. Nowy odcinek drogi krajowej nr 73 o długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica będzie miał dwie jezdnie i status drogi GP (głównej o ruchu przyspieszonym). W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa z drogami powiatowymi, dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe. Przebudowana będzie związana z drogą infrastruktura. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Docelowo obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej będzie miała ponad 8 km. W drugim etapie inwestycji droga biec będzie po nowym śladzie. Trwa procedura przetargowa na aktualizację koncepcji programowej dla tego etapu.  

Formalne przekazanie placu budowy odbyło się w siedzibie Wykonawcy przy udziale zespołu Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Kielcach i Inżyniera Kontraktu.

I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


11.01.2019

Trwa opracowywanie optymalizacji projektowych dla I etapu obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73.
Wykonawca inwestycji planuje pierwsze prace przygotowawcze polegające na wycince drzew na początku lutego.
Rozpoczęcie robót zasadniczych planowane jest w okresie wiosenno-letnim. Najwcześniej w drugim kwartale br.

GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą realizację inwestycji w systemie projektuj i buduj w ubiegłym roku.
Nowa droga poprawi sytuację na odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów, który obciążony jest
zarówno ruchem lokalnym podmiejskim, jak i tranzytowym ciężkim.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


07.12.2018

Umowa na nadzór nad budową pierwszego odcinka obwodnicy Morawicy w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielce – Busko – Tarnów podpisana
została w kieleckim Oddziale GDDKiA.

Nadzór nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73
– odcinek I Kielce – Brzeziny w systemie projektuj i buduj” pełnić będzie w imieniu inwestora wyłoniona w przetargu firma Ayesa Polska za kwotę 6,7 mln złotych.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


26.07.2018

Podpisaliśmy umowę na projekt i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73.
Nowa droga rozładuje szczególnie obciążony, w dużej mierze ruchem tranzytowym, odcinek trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów.

Mający powstać, a obecnie najbardziej obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73 Kielce - Busko - Tarnów będzie miał
dwie jezdnie i stanie się drogą klasy GP (główną o ruchu przyspieszonym). Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała
umowę na projekt i budowę obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej. Pierwszy etap inwestycji zrealizuje za blisko 78 mln złotych konsorcjum
firm Mostostal Warszawa (lider), Masfalt i Drogomex.

I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej I etapu budowy obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/